สุดท้ายแล้ว…ถ้าจะไม่หลงเหลืออะไรเลย ก็ต้องยอมรับ ไม่มีประโยชน์ถ้าจะเอาคำว่า “เมื่อก่อน…” มาเรียกร้อง 

.
..
…
….
…..

ฝันดีมีย๊งงงงงงง
(ไม่ได้บอกฝันดีมานานล่ะ…)

สุดท้ายแล้ว…ถ้าจะไม่หลงเหลืออะไรเลย ก็ต้องยอมรับ ไม่มีประโยชน์ถ้าจะเอาคำว่า “เมื่อก่อน…” มาเรียกร้อง

.
..

….
…..

ฝันดีมีย๊งงงงงงง
(ไม่ได้บอกฝันดีมานานล่ะ…)